Informacje organizacyjne

SZANOWNI PAŃSTWO!

XLI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana WIECZYSTEGO jest hołdem pamięci prof. Mariana Wieczystego i Jego żony Cecylii, syna Artura i synowej Barbary – najbliższej rodziny. Termin jego realizacji przypada w 29 -ą rocznicę śmierci Profesora.

Liczymy, że w obchodach czynnie wezmą udział wszystkie organizacje, które dzisiaj aktywnie działają na polu tanecznym.

Do udziału w turnieju serdecznie zapraszamy pary taneczne z grup wiekowych: 14 – 15 lat (juniorzy starsi) i powyżej 15 lat, a także działaczy, sędziów i sympatyków tańca.

XLI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar prof. Mariana Wieczystego odbędzie się w 2015 roku w hali Klubu Sportowego „KORONA” w Krakowie ul. Kalwaryjska 15

XLI Turniej o PUCHAR WIECZYSTEGO jest organizowany jako impreza neutralna nie firmowana przez żadną organizację taneczną jako święto polskiego tańca w każdym jego wymiarze.

Honorowy Komitet Organizacyjny zwrócił się listem otwartym do wszystkich organizacji tanecznych działających w Polsce o honorowanie wyników turnieju i tym samym uznanie ich w systemach rywalizacji tj. w rankingach, zaliczaniu punktów, przeklasyfikowaniach, itp. Ponadto, także o wsparcie logistyczne, techniczne, finansowe lub jakąkolwiek pomoc w kontynuacji tradycji tego turnieju.

Wyniki turnieju będą liczone wg dotychczasowych zasad i dostępne dla każdej organizacji.

W klasie E i D w obu grupach wiekowych – turniej jest rozgrywany w kombinacji, zaś w pozostałych klasach w stylach.

W klasach E, D i C obowiązuje repertuar taneczny we wszystkich tańcach, a dla klas B, A, S w każdym stylu jest wyznaczony jeden taniec z ograniczeniem repertuaru (Regulamin turnieju niżej).

W pierwszym dniu Turnieju tańczą pary  kategorii 14 – 15 lat (klasa E, D, C, B i A) oraz kategorii powyżej 15 lat klasa E i B,
zaś w drugim – pary kategorii wiekowej powyżej 15 lat, klasy: D, C, A i S.

Planowane są też: Ogólnopolski Turniej Polskich Tańców Towarzyskich o puchar prof. Wieczystego organizowany przez Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej , a także  Ogólnopolski Turniej Tańca o puchar prof. Wieczystego w Nowym Targu dla osób wcześniej urodzonych (hobby i senior sport).

Warunki uczestnictwa  w XLI Turnieju o Puchar WIECZYSTEGO:

Wykupienie opłaty startowej w cenie 25,- zł/osoba/dzień w kombinacji i 20 zł,- zł/osoba/dzień/styl

Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają pary lub instytucje delegujące

Organizator nie zapewnia wyżywienia ani zakwaterowania dla uczestniczących par.

Za rzeczy pozostawione w szatni lub na sali organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

Zgłoszenie par tanecznych na  XLI Turniej o Puchar WIECZYSTEGO tylko online:

http://www.wieczysty.org/zgloszenia_on_line/

do 13 stycznia 2015r.

Przyjmujemy wszystkie zgłoszone pary i nie przysyłamy potwierdzenia zgłoszenia!

Prosimy  traktować swoje zgłoszenie jako umowę, a w razie nagłych przypadków, powiadomić wcześniej organizatora o wycofaniu się z Turnieju.

Kraków, dn. 10.11.2014 r.

Komitet Organizacyjny